Chun d’Iarratas a chur isteach
Lean na céimeanna thíos


 

Roghnaigh d’iarratas:
Cliceáil ar M’Iarratas a Thosú agus roghnaigh cén cineál iarratais is mian leat a dhéanamh. Ansin, roghnaigh cén chaoi ar mhaith leat freagra a fháil uainn. Lean na treoracha agus cuirfear foirm iarratais chomhlánaithe ar fáil duit a bheidh le síniú agat agus le huaslódáil i dteannta leis na doiciméid iomchuí. 


 

Uaslódáil do chuid doiciméad:
Cliceáil ar M’Iarratas a Sheiceáil chun d’fhoirm iarratais shínithe agus cóipeanna de do dhoiciméid aitheantais iomchuí a uaslódáil. Chun liosta de na doiciméid iomchuí a fheiceáil, breathnaigh ar an mír chabhrach thíos. Is féidir leat d’fhoirm iarratais agus do chuid doiciméad a uaslódáil trí úsáid a bhaint as M’Iarratas a Sheiceáil.


 

M’Iarratas a Sheiceáil:
A luaithe a bheidh an doiciméadacht riachtanach uaslódáilte agat, próiseálfaimid d’iarratas. Má theastaíonn uait stádas d’iarratais a sheiceáil, cliceáil ar M’Iarratas a Sheiceáil agus lean na treoracha ansin.


Ní bheidh an Príomh-Chlár Creidmheasa ábalta d’iarratas a phróiseáil mura mbeidh an doiciméadacht riachtanach faighte againn. Féach ar an mír chabhrach thíos chun liosta den doiciméadacht bhailí a fheiceáil.


Má theastaíonn uait iarratas a dhéanamh agus más duine aonair nó trádálaí aonair tú, cliceáil ar M’Iarratas a Thosú.


Más mian leat stádas d’iarratais a sheiceáil nó más gá duit doiciméadacht bhreise a uaslódáil, cliceáil ar M’Iarratas a Sheiceáil


Má bhíonn aon cheisteanna agat faoin gcaoi le hiarratas a dhéanamh, cliceáil ar Cabhair